Main Page Sitemap

Most popular

Escort mk 7

The Ford Escort Mexico was not the same as the rally winning cars but was fitted with a more road suitable 1,599cc pushrod Kent engine producing a not so rally winning 86bhp.This of course being the same engine that Lotus had already done so much


Read more

Vinden in chemnitz

Karl Marx -monument, een van de grootste bustes ter wereld.De Oostenrijkse krant Kurier beschuldigt de traditionele politieke klasse van het voeden van de rangen tegen uiterst rechts: In de afgelopen dagen hebben de media vrijwillig geholpen om de populaire mening tegen de verontwaardigde mensen van


Read more

Escort putten

If you are a minor (under the age of 18 years or 21 years where 18 isn't the legal age of majority if sexually explicit material offends you or if it's illegal to apeldoorn prostitutie view such material in your community, you must leave this


Read more

Betalen voor seks op straat

Er zijn niet voor alle zendingen opties voor tekenen bij ontvangst en dat hangt af van geografische en andere beperkingen; deze opties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd door FedEx worden lokale flirt verzending aangepast.
De voorwaarden en beschikbaarheid van de optie voor tekenen bij ontvangst kunnen worden ingezien.
Het is niet verplicht om een zending persoonlijk aan de ontvanger prive sex huis te leveren.
De adressering dient altijd het volledige adres van de ontvanger te bevatten, inclusief telefoon- of faxnummer.
Indien EEN geadresseerde aanvullende afleveringsinstructies voor andere DAN B2C zendingen doorgeeft, DAN erkennen EN aanvaarden DE verzender EN DE geadresseerde gebonden TE zijn door DIE bepalingen.Bij het ter verzending aanbieden van de Zending zijn geen ophoudingen en route overeengekomen.14.3 FedEx is onder geen enkel beding aansprakelijk voor enigerlei vordering, die verband houdt met het in beslag nemen of het inhouden van goederen tijdens de doorvoer door Douane- of andere overheidsinstanties.14.1 FedEx behoudt zicht het recht voor de route van de Zending naar eigen goeddunken te bepalen.Een lokale winkel of (vi) een combinatie van de voorgaande instructies.FedEx kan de zending aan een ander dan de op de (lucht)vrachtbrief vermelde persoon of rechtspersoon leveren.De zender en ontvanger worden geattendeerd op het bepaalde in artikel 22 van deze vervoersvoorwaarden.(Postbusadressen mogen voor bepaalde internationale locaties gebruikt worden, maar ook daarbij dient een geldig telefoon-, fax- of telexnummer op de (lucht)vrachtbrief te worden vermeld.De zender en ontvanger worden geattendeerd op het bepaalde in artikel.4e van deze vervoersvoorwaarden.De Verzender erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat DIE instructies DE oorspronkelijk overeengekomen afleveringsinstructies EN/OF toegezegde aflevertijd kunnen wijzigen.FedEx neemt geen verplichting op zich om de route van een Zending te herbepalen naar een derde land/gebied of de Zending te vervoeren via een gespecificeerd vliegtuig of ander voertuig, of via een bijzondere route of een verbinding te maken op enig punt overeenkomstig enig.In het geval er geen keuze wordt gemaakt voor een optie tekenen bij ontvangst volgt FedEx haar standaard leveringsprocedures.
14.10A Leveringsinstructies van verzender FedEx biedt een of meer opties voor tekenen bij ontvangst, waaruit kan worden gekozen door de verzender bij het invullen van de (lucht)vrachtbrief.
14.7 Zaterdagafleveringen, indien beschikbaar, zijn onderworpen aan een bijzondere behandelingsvergoeding in die landen/gebieden waar zaterdag geen gewone Werkdag.
De Geld-terug-garantie (zie artikel 17) is niet van toepassing op B2C Zendingen waarvoor de Geadresseerde aanvullende afleveringsinstructies heeft gegeven in overeenstemming met deze bepaling.
De Verzender en de Geadresseerde erkennen en aanvaarden elk dat die instructies van de Geadresseerde, zonder hiertoe beperkt te zijn, kunnen betrekking hebben op (i) het veranderen wat doet de looptijd van een lening betekent van de aflevertijd, (ii) de aflevering aan een buur, (iii) de aflevering aan een ander adres en/of een.Partijen komen overeen dat het tijdelijk in bezit houden van de Zending door FedEx ingevolge de instructies van de Geadresseerde, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de aflevertijd, zullen worden beschouwd als deel uitmakend van het transportcontract.14.4 Zendingen naar hotels, klinieken, overheidsgebouwen of installaties, universiteitsterreinen of andere instellingen die beschikken over een postkamer of een centrale ontvangstruimte kunnen afgegeven worden in de postkamer of de centrale ontvangstruimte, tenzij anders gemachtigd en toegestaan door FedEx voor de verzending.14.8 De FedEx Europe First dienstoptie voor aflevering s morgens vroeg is, indien beschikbaar, onderworpen aan een bijkomende afleveringsvergoeding (de FedEx Europe First Afleveringsvergoeding).9 FedEx kan naar eigen goeddunken weigeren een Zending op te halen of af te leveren, of een andere ophaling.FedEx zal enkel aanvullende afleveringsinstructies aanvaarden voor B2C Zendingen.14.2 Zendingen worden geleverd aan het adres van de ontvanger.(Opmerking: De Zendingen kunnen ter beschikking gehouden worden voor ophaling of teruggestuurd worden naar de Afzender.).6 Elk verzoek tot wijziging van een adres dat geen re-routing is of een verbetering van het adres wordt beschouwd als een nieuwe Zending, en nieuwe Vervoerskosten zullen worden toegepast.14.5 Gevaarlijke goederen kunnen niet afgeleid worden naar een adres dat niet het adres van de Ontvanger is dat door de Afzender oorspronkelijk werd opgegeven.De zender en ontvanger erkennen beide dat de opties voor tekenen bij ontvangst, zoals gekozen door de zender, betrekking kunnen hebben tot, maar niet beperkt zijn tot: (i) overhandiging van een zending zonder handtekening bij levering; (ii) levering aan buren, of een portier/gebouwbeheerder of een.De beschikbare afleveringsopties voor B2C Zendingen zijn onderworpen aan tijds-, geografische en andere beperkingen en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden door FedEx zonder voorafgaande kennisgeving.14.10B Voor B2C Zendingen, biedt FedEx de mogelijkheid om deze te leveren op geselecteerde plaatsen in overeenstemming met aanvullende instructies ontvangen van de Geadresseerde.De Afzender stemt in met het recht van FedEx om, met betrekking tot de Zending, van de route af te wijken (waaronder het gebruik van andere vervoerders) teneinde de aflevering te vergemakkelijken.De door de zender gekozen optie voor tekenen bij ontvangst heeft voorrang over andere leveringsinstructies die van ontvanger worden ontvangen.FedEx kan, zonder kennisgeving, het alternatieve vliegtuig of vervoermiddel vervangen, van de route of routes afwijken, of de Zending via een motorvoertuig laten vervoeren.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap